• +359 888 63 20 20

Правилник

 • Home
 • /
 • Правилник

ОБЩИ ПРАВИЛА

I. ПРАВИЛНИК
1. Риболов се упражнява в посочените зони при спазване на правилата за съответната зона.
2. При пристигане на водоема посетителите получават инструкции за правилата на риболов в съответната зона.
3. Персонала посочва свободни сектори (Възможна е предварителна резервация на сектор).
4. Паркиране на колите се извършва на места оказани от персонала на язовира.
5. Преди настаняване и започване на риболов се заплаща такса срещу касов бон , който се съхранява до напускане на язовира.
6. Не се допуска палене на огън извън предвидените за това места.
7. Не се допуска сечене на дървета и храсти.
8. Не се допуска замърсяване на района с отпадъци.
9. Не се допуска използването на собствени плавателни средства – лодки , надуваеми дюшеци други.
10. Не се допуска увреждане на екосистемата в и около язовира.
11. Не се допуска за риболов лица на възраст под 14 години без придружител.
12. Не се допуска нарушаване на спокойствието на другите посетители на язовира – силна музика, викове, пироефекти, форсиране на двигатели и др.
13. Охраната има право да извършва проверка на касов бон.
14. Охраната има право да не допуска посетители нарушили правилата при предходни посещения.
 ВНИМАНИЕ: КЪПАНЕТО Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!
II. ПРАВИЛА ЗА РИБОЛОВ
” Язовир  ХРАБЪРСКО “ е раздлен на две зони както следва:

Зона “ А “ – зона за риболов с плащане на такса и възможност за закупуване на улова при следните правила:

 • ТАКСА ЗА ДЕН НА ЧОВЕК:
  • 20 лв. на човек до две въдици
  • 10 лв. всяка следваща въдица
 • ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАКУПЯТ УЛОВА СИ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ НА ЦЕНА КАКТО СЛЕДВА:
  • По 1 брой риба на човек – включен в таксата за въдици (независимо от теглото)
 • Всеки следващ се хваща и пуска или се заплаща по ценоразпис:
  • Сом 10 лв/кг
  • Амур 10 лв/кг
  • Шаран 10 лв/кг
 • НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ВИДОВЕ КАТО – ПЛАТИКА, ТАРАНКА/КАРАКУДА, КРОТКУШКА, КОСТУР, ЧЕРВЕНОПЕРКА.
 • НАПУСКАНЕ НА СЕКТОРА СТАВА САМО СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРЕВЕЖДАНЕТО МУ ВЪВ ВИД НА ПРИСТИГАНЕ.
 • ПРИ НАПУСКАНЕ НА СЕКТОРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УВЕДОМЯВА ПЕРСОНАЛА НА ЯЗОВИРА.
 • ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯ УЛОВ СЕ ИЗВЪРЩВА ПРИ НАПУСКАНЕ НА СЕКТОРА И ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛОТО ОТ ПЕРСОНАЛА НА ЯЗОВИРА.
 • НЕ СЕ ДОПУСКА ЗАКУПУВАНЕТО НА РИБА С ТЕГЛО ПОД 0,500 КГ , КАКТО И НА ЕКЗЕМПЛЯР НАД 3 КГ – СЪЩИТЕ СЕ ВРЪЩАТ НЕЗАБАВНО В ЯЗОВИРА.
 • ЗАБРАНЯВА СЕ ВРЪЩАНЕ НА РИБА В ЯЗОВИРА ПРИ ВИДИМО НАРУШЕНИЕ НА ВИТАЛНИТЕ ФУНКЦИИ.
Зона “ Б “ Зона за релакс и отдих – забранена за риболов
III. ЗАБРАНИ
Абсолютно са забранени следните методи на риболов и престой:

 • ПОЛЗВАНЕ НА ХРАНИЛКИ ( ПРУЖИНИ ) С КУКИ , КАПАНИ – ОСВЕН ФИДЛЕР С ЕДНА КУКА
 • ТЪРМЪЧЕНЕ
 • ТРОЛИНГ
 • МРЕЖИ
 • ПОЛЗВАНЕ НА РАЧИЛА
 • УЛОВ ПОСРЕДСВОМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
 • ПОЛЗВАНЕ НА ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСВА ЗА РИБОЛОВ
 • КЪПАНЕ В ЯЗОВИРА
 • ВДИГАНЕ НА ШУМ И ОБЕЗПОКОЯВАНЕ НА ДРУГИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ
 • ПАЛЕНЕ НА ОГЪН В НЕОБЕЗОПАСЕНИ УЧАСТЪЦИ
 • СЕЧЕНЕ И ЧУПЕНЕ НА ХРАСТИ И ДЪРВЕТА
 • ПОЛЗВАНЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВКИ
 • ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАЙОНА ОКОЛО ЯЗОВИРА
 • ПРИТЕЖАНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЕ , ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЗДУШНИ ПУШКИ И ДР.
 • НАНАСЯНЕ НА ВРЕДА И ХРАНЕНЕ НА ВОДОПЛАВАЩИТЕ ПТИЦИ
IV. ПРЕПОРЪКИ
Моля сигнализирайте за:

 • БРАКОНИЕРИ
 • НАРАНЕНА ИЛИ БОЛНА РИБА
 • НЕ ИЗДАВАНЕ НА КАСОВ БОН
 • НАРУШИТЕЛИ НА РЕДА ПО СМИСЪЛ НА ОБЩИЯ ПРАВИЛНИК
 • В СЛУЧАЙ НА НЕПРАВОМЕРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС ОТ СТРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА ЯЗОВИРА НА ТЕЛЕФОН:  +359 888 63 20 20 (Лора Арнаудова)
ВНИМАНИЕ
Допуска и оставането на всеки посетител на рибарника не зависи само от заплащането на таксата, а от съобразяването му с настоящия Правилик.В случай, че даден посетител не би изпълнявал Правилата (поради липса на подходящо оборудване, несъгласие с Правилата, явно нетрезво състояние, арогантно поведение, предварителна информация за посетителя и др.), си запазваме правото да не го допуснем до водоема.
ВНИМАНИЕ
Оставането на водоема, след като сте запознати с Правилата, означава, че ги разбирате и приемате безусловно, като при нарушаването им сме в правото си да прекъснем Вашият риболовен излет. При нарушение на Правилата включване на нарушетеля в графа “Нежелани посетители“ и няма да се допуска повече на водоема.

Ще се радваме ако изразите мнението си по повод пълноценното функциониране на язовира, като място за риболов и пълноценна почивка на нашата Facebook страница.